Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
Tasarım Öğrenme (Turkey)
 • KONU : Tasarım Modelli Öğrenme Aktiviteleri
 • ÖĞRETMEN :  AYHAN SEZDİRMEZ/ Anamur Vakıfbank Ortaokulu/ Mersin
 • SINIF:  8.sınıf
 • DERS: TEKNOLOJİ VE TASARIM
 • Süre : 32 ders saati (Sekiz Hafta)
 • Yönte : Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Araştırma, Değerlendirme, Uygulama, Sunum.

Kazanımlar

HAYAL ET VE ARAŞTIR

Öğrencilere farkındalık tanıtım video ve görseller izlettirilir ve video içeriği üzerine öğrencilerin fikir üretmelerini, tartışmaları sağlanarak farkındalığın tanımı ve toplumsal anlamı üzerine öğrencilerin motivasyonlarını arttıracak ve kendi yaşamımızda karşılaştıkları toplumsal kaynaklı sorunlar üzerine grup tartışmaları geliştirip öğrencilerin toplumsal sorunlara örnekler vermelerini sağlayacak eğitim ortamları düzenler. Öğrenciler farkındalık ve toplumsal sorunlar üzerine gerekli tartışma ve motivasyon sürecini yaşadıktan sonra kendi hayatlarını ve çevrelerini gözlemleyerek, problem taraması yaparlar, çeşitli toplumsal sorunları belirlerler ve bunları grup olarak tartışarak bir değerlendirme ile üzerinde çalışmak istediklerini tartışırlar ve sonuç olarak bir toplumsal soruna karar verirler ve onun çözümüne yönelik arayışa girerler. Bu konuda gerekli araştırma süreçlerini yaşarlar ve çözüm önerileri geliştirirler.

TASARIM SÜRECİ İÇİNDE KAZANIMLAR

Öğrenciler kendi aralarında ilgi alanlarına göre gruplara ayrılarak araştırma inceleme ve inovasyona (geliştirmek, değiştirmek, güzelleştirmek, kolaylaştırmak istediklerine yönelik hayalleri) ) tabî tutacakları konuları kendileri belirleyeceklerdir.

 • Yaşadıkları en yakın çevreden uzağa doğru bir yöntemle  gözlem yapacaklardır.

Grup için sorun olarak belirlenen konu beyin fırtınası ve ortak ilgi alanlarına göre belirlenecek. İnovasyona tabi tutacakları ürün, konu, yer veya yöntemi belirleyecekler.

Ekip olarak seçilen konu üzerinde Kurgu Kuşağı etkinliği dikkate alınarak hayal, merak ve ilgi alanlarını da dikkate alarak  konu üzerinde birleştirecekler.

 • Ekip olarak seçtikleri konu üzerinde araştırma yapılacak..
 • Seçtikleri konu ile ilgili daha önceden yapılmış ürünler değerlendirilecek, benzer ve farklılıkları tartışılacak.
 • Ürüne katacakları yenilik ve değer üzerinde çalışma yapılacak.
 • Taslak Tasarım ve ürün geliştirme çalışmaları yapılacak.
 • Taslak Tasarım sunumları ve grup sunumları yapılarak ürün üzerinde eleştiri yapılacak.
 • Yapılan çalışmalar grup blog ve proje sayfasında paylaşılacak.

Ürünlerin geliştirme süreçleri ve malzemeler değerlendirilirken üretim dışında kalan ürünlerin geri dönüşüm durumları göz önünde bulundurulacaktır.

 • Eleştiriler sonucu Yapım resmi çizilerek, maket-model-prototip çalışması için malzeme belirlenecek.
 • Gruplar yaptıkları çalışmaları kendi bloglarında yayınlayacaklar. Gruplar blog üzerinden ürün hakkında geliştirme çalışması yapacaklar.

Taslak tasarım, ürün geliştirme, yapım resmi çalışmaları elektronik ortamda çizilebileceği gibi el ile de çizilip bloglarında paylaşılacak.

Hazır Bulunuşluk

 • Yansıt- Görsel veya işitsel dijital araçlar kullanarak sanal günlüklerini tutarlar. Süreçte yaşadıklarını yazılı veya dijital ortamda kayıt altına alırlar ve diğer grup arkadaşları ile paylaşmak üzere internete atarlar
 • Öğrenciler Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama yönteminde belirtilen kurallar çerçevesinde çalışmalarını yürütürler. İnovatif (analitik, eleştirel, yaratıcı ) düşünme yöntem ve tekniklerini kullanırlar. Ürün seçimi, araştırması, geliştirme, sunum ve eleştiri almak yöntemiyle seçtikleri sorun üzerinde tartışırlar.

Grup Çalışması

HARİTALA Gruplar okulda araştırma bulgularına dayanarak bütün bilgileri bir araya getirmek üzere zihin haritaları ve fikir panoları oluşturur. Öğrenciler birbirlerinin planlarını yorumlarlar. Bu çalışmaları belirledikleri soruna insanların dikkatini çekmek üzere geliştirilecek farkındalık çalışmasının taşıması gereken özelliklerini belirlemek için kullanırlar. Bunun sonucunda farkındalık çalışması için en uygun olan tercihi seçerler.

Gruplar yaptıkları sunumlar ve aldıkları eleştiriler ile çözmeyi düşündükleri sorun veya inovasyona tabi tutacakları ürün üzerine fikir haritaları oluştururlar,

http://itec.aalto.fi/wp-content/uploads/2012/10/reflect.pngHazırlık

YANSIT - Takımlar, aktiviteyi kendi zorluklarını ve gelecek olan YAP aktivitesi için planlarını yansıtırlar.

SOR VE İŞBİRLİĞİ YAP –  Gruplar kendi farkındalık çalışmalarını videolara kaydeder veya resimlerini çekerek kayıt altına alırlar. Bu çalışmaları ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarından görüş almak üzere onlarla iletişime geçmeleri sağlanır veya ilgili kuruluşlardan yetkililerin okulu ziyaret etmeleri sağlanır. Katılımcı tasarım atölyesi oluşturulur. Aynı zamanda internet üzerinden paylaşılıp yapılan farkındalık çalışmaları için geri bildirim alınması sağlanır. Böylece çalışmaların etkililiği artırılmaya çalışılır. YANSIT - Atölye katılımcıları ve izleyiciler öğrencilerin çalışmalarını yansıtması ve geliştirilmesi hakkında yorum yapar.

GÖSTER – Gruplar geliştirdikleri farkındalık çalışmalarını insanların yoğun olarak bulundukları sanal ve gerçek alanlarda bir sergi veya şölen olarak büyük kitlelere ulaşılması muhtemel yerlerde sergiler veya görüntü ve video olarak paylaşır. Bu aynı zamanda sosyal paylaşım siteleri ve dijital dünyada eş zamanlı olarak yürütülerek çalışmanın büyük kitlere ulaşması sağlanır. Okul ziyaretleri de bu kapsama alınabilir. Özellikle farklı il veya ülkelerden öğrencilerin yorum yapmaları sağlanır. Tüm çalışmalar okulun web sayfasında veya grupların karar verdiği sanal bir platformda topluca yayınlanır. YANSIT – Gruplar çalışmalar süresince aldıkları geri bildirimleri düzenler. Bütün süreçleri gözden geçirir.

YANSIT -  Gruplar daha önce belirledikleri değerlendirme formlarına göre gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmalarını değerlendiren ve önceki tüm aşamalarda yaşadıkları na diar fikirlerini , zorlandıkları konuları, başarılı oldukları alanları vb. duygu ve düşüncelerini içeren rapor özeti veya portfolyo hazırlayıp öğretmenin belirlediği şekilde sanal olarak hazırlayarak yayınlarlar.

 • Öğrencilerin adları ve fotoğrafları teamup’a kaydedilir.
 • Öğrenciler ilgi alanlarına gore gruplara ayrılır.
 • Öğrencilerden bloglar kurmaları istenir
 • Çalışma planı blogda paylaşılır.
 • Yaptıkları çalışmaları   bloglarından   paylaşmaları istenir.
 • Çalışmakta oldukları konu ile ilgili yaptıkları çaılşmaların her aşamasını flaş haberler şeklinde yayınlamaları sağlanır.
 • Flaş haberleri ile yapılan yorumları takip eder.
 • Çalışma süresi boyunca çalışmayla ilgili bireysel ve grup günlüklerini bloglarında paylaşırlar.

 

 YAP – Öğrenciler belirledikleri soruna geliştirilecek farkındalık çalışmasının neler olabileceği üzerine bireysel araştırmalar yaparlar. Bununla ilgili amaçlarını ve farkındalık çalışmasının taşıması gereken özelliklerini ve farkındalık çalışmasını değerlendirmek üzere kriterler geliştirirler ve bunları sınıfta grup içinde tartışarak en uygun farkındalık çalışmasının hangisi olacağına karar vererek farkındalık çalışmalarını nasıl yapacaklarına dair planlamalarını yaparlar ve planlamalarına göre insanların toplumsal bir soruna dikkatlerini çektirecek farkındalık yaratacak çalışmalarını gerçekleştirecek faaliyetlere başlarlar.

Öğrencilere çalışmalarının etkinliğini artırmak üzere medya çalışanları ile katılımcı tasarım atölyeleri hazırlamaları hatırlatılır.

Araçlar

Netbooks

Offline: Open Office / WORD / powerpoint/prezi/mp4 player

Online: e-mail, teamup, reflex Google Docs, class blog ,weebly, SKYPE

Diğerleri

Projector /  fotoğraf makinesi/ video kamera

Faydalı Linkler

 • beylikduzu.meb.gov.tr/eklenti/inovasyon_sunum.pptx
 • www.dpb.gov.tr/dosyalar/sunumlar/antalya/inovasyon.pps
 • Teknoloji ve Tasarım Dersi Müfredat programı