Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
,,Klases sveikatos pasas” (Lithuania)

 

Bendra informacija / At a glance

 • Localtion:  Klaipėda, Lithuania
 • School: M. Gorkio pagrindine mokykla
 • Teacher: Natalja Plikosova
 • Age of students: 14-15
 • The subject: fizika
 • Piloted activities:  Scenarijus  Mūsų mokykla, mūsų aplinka 

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

 

 • 1. Įtraukti į veiklą, kur būtų sprendžiamos tikros problemos.
 • 2. Gerinti jaunų žmonių sąmoningumą aplinkos apsaugos klausimais. 
 • 3. Tobulinti informacinius įgūdžius.

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

 

 • 1. Mokiniams pasiūliau dalyvauti projekte ,,Mūsų mokykla, mūsų aplinka“. 
 • 2. Sukūriau mokinių informavimo sistema (mokinių ataskaitų rengimo įrankis).
 • 3. Pasiūliau  darbą iliustruoti stebėjimais, juos susirasti internete ar knygose, atlikti, nufotografuoti arba nufilmuoti, aprašyti ir paaiškinti.  

Aptarėme darbų atlikimo formas ir vertinimą. Mokiniai pasiskirstė į  grupes (po 4- 5 mokinius) ir suplanavo,  surašė ir išbandė veiklas. Mokiniai ieškojo sprendimų tikrai tarpdisciplininio pobūdžio problemai , fiksuodami duomenis ir bendraudami su bendruomene.  Darbus atliko namuose arba kabinete, jei naudojo   priemones. Darbus nutarėme pristatyti kompiuterinėmis skaidrėmis arba filmuota medžiaga.

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

 

Projekto tikslams pasiekti mokiniai turi būti įgiję žinių apie sveiką gyvenseną ir mokimąsi , mokėti ieškoti informacijos internete ir dirbti programa Microsoft PowerPoint arba Windows Movie Maker; Calameo, Pooplet. Darbams atlikti mokiniai naudojo namuose turimą techniką: kompiuterį, fotoaparatą ar filmavimo kamerą ir namuose arba kabinete esančias priemones stebėjimams atlikti. Projekto darbams pristatyti buvo naudojamas fizikos kabinete esantis  kompiuteris, kompiuterinis projektorius, stacionarus ekranas.

 

Links
 
 
 • http://ru.calameo.com/read/00313788311d1d9390e53
 • http://popplet.com/app/index.php#/1586799