Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
"Jovaras Progymnasium and its Environment through Students' Eyes" (Lithuania)

Vykdant projektą buvo sudarytos anketos lietuvių kalba, išverstos į anglų kalbą, atliktas tyrimas, apibendrinti jo duomenys. Remiantis apklausos duomenimis buvo sudarytas minčių žemėlapis bei sukurtas filmukas. Dirbdami panaudojome tiek mums žinomus įrankius, tiek naujus, dar neišbandytus (pvz., newspapertemplate, "Popplet", "Sony Vegas").

Bendra informacija / At a glance

 • Localtion:  Šiauliai, Lithuania
 • School: Šiaulių Jovaro progimnazija
 • Teacher: Živilė Kovėraitė
 • Age of students: 14 metų
 • The subject: Anglų kalba
 • Piloted activities:  Mūsų mokykla - mūsų aplinka 

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

 • 1. IKT praktinis taikymas
 • 2. Per IT populiarinti anglų k. mokymąsi tarp paauglių
 • 3. Kūrybiškumo bei gebėjimo dirbti grupėse ugdymas

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Aptarėme pasirinktą scenarijų "Mūsų mokykla - mūsų aplinka". Susiplanavome savo veiklas: sudarėme darbo grupes, susiplanavome darbus bei pasiskirstėme juos. Viena mokinių grupė sudarė anketą lietuvių kalba, kita - išvertė ją į lietuvių kalbą. Trečioji mokinių grupė vykdė mokyklos mokinių  apklausą. Apklausėme apie 100 progimnazijos mokinių. Dvi grupės mergaitės apibendrino apklausos duomenis bei paruošė pristatymą (skaidrių pateiktis). Remdamiesi mokyklos mokinių išreikštomis mintimis sudarėme minčių žemėlapį. Paskutinis projekto vykdymo etapas - filmuko kūrimas.

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

newspapertemplate (projekto veiklos etapų pristatymas), dokumentų ir tekstų kūrimo ir apdorojimo programa "Microsft Word", skaidrių pateikčių programinė įranga "Microsoft Power Point", minčių žemėlapio kūrimo įrankis "Popplet", paieškos sistema Google, skaitmeninis fotoaparatas, kamera, video kūrimo programa "Sony Vegas", internetinė svetainė YouTube.  

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Nauja yra tai, kad dalyvavimas projekte suteikė galimybę išbandyti daugybę veiklų, įrankių  kartu su mokiniais, o tam tikrais atvejais net ir pasimokyti iš jų. Nežinau, ar norėčiau taip mokyti visą laiką, bet mielai sudalyvaučiau kitame tokio pobūdžio projekte. Manau, kitą kartą sektųsi geriau. 

Mokinių komentarai / Students feedback

Nauja yra tai, kad dalyvaujant projekte mes patys buvome atsakingi už veiklas, jų vykdymą. Mokytoja buvo mūsų patarėja. Šis projektas patikrino mūsų atsakomybę, ir, deja, ne visada atlikdavome darbus laiku ir nuvildavome mokytoją. Įdomiausia buvo pamatyti sukurtą filmuką, įvertinti jį.

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

Nauja yra tai, kad dalyvavimas projekte suteikė galimybę išbandyti daugybę veiklų, įrankių  kartu su mokiniais, o tam tikrais atvejais net ir pasimokyti iš jų. 

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Konkretaus tikslo turėjimas, darbas grupėse, pasiskirstymas darbais, veikla buvo grindžiama aktyviu ir betarpišku mokinių dalyvavimu visuose etapuose, daug aktyvių praktinių darbų visiems mokiniams paskyrimas, IKT taikymas 

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Įdomios, kūrybingos mokinių idėjos,   o svarbiausia - darbų kūrimas bendradarbiaujant. Projektinė veikla suteikė galimybę geriau pažinti savo mokinius, mokytis bei išmokti pasitikėti jais bei jų galimybėmis.

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Patirtis, įgyta dalyvavimo projekte metu, tikrai naudinga tiek mokiniams, tiek mokytojams. Galbūt norėtųsi, jog projekto vykdymo trukmė būtų ilgesnė. Mums tai buvo aktualu, nes įsijungėme tik į paskutinįjį, penktajį, šio projekto etapą. Mums daug kas buvo nauja, neaišku. 
 
Links
 
 • Minčių žemėlapis: http://popplet.com/app/#/1767960
 • Skaidrių pateiktys: https://drive.google.com/file/d/0B-MGsKRyhfDQUhtZnU1UHhIQUU/edit?usp=sharing
 • Projekto filmukas: http://youtu.be/X06tYw7pIuM