Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
Mokyklos laikraštis (Lithuania)

Šiame iTEC projekto etape buvo išbandyti nauji virtualūs įrankiai ir aplinkos, buvo sukurti produktai - mokyklos laikraštis ,,Atspindys", ketvirtos klasės laikraštis ,,Šaunusis 24-tukas" ir filmukas, kaip mokiniams sekėsi padaryti numatytus darbus. Darbai buvo publikuoti mokyklos svetainėjė, Ukmergės miesto naujienų  portale ir svetainėje scribd.com

Bendra informacija / At a glance

  • Localtion:  Ukmergė, Lithuania
  • School: Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla
  • Teacher: Živilė Kudlinskienė
  • Age of students: 4 klasė (10-11 metų) ir 8 klasė (14-15 metų)
  • The subject: Lietuvių kalba
  • Piloted activities:  Projektas ,,Mokyklos laikraštis" pagal scenarijų ,,Mūsų mokykla-mūsų aplinka".

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

Sukurti virtualų mokykos laikraštį, išbandyti IT grįstą mokymosi veiklą ir naujus metodus, supažindinti su žurnalistikos pradmenimis, skatinti mokinių kūrybiškumą, ugdyti kultūringą bendravimą virtualioje erdvėje, ugdytis gebėjimą viešai pristatyti projektą.  

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Susitikimų su žurnalistais, laikraščių redaktoriais metu mokiniai aiškinosi žurnalisto darbo ypatumus. Rinko medžiagą mokyklos laikraščiams, rašė straipsnius, fotografavo. Savarankiškai dirbdami kompiuteriu ir naudodami virtualius įrankius sukūrė ir maketavo  laikraštį ,,Atspindys" (išleisti 4 laikraščio numeriai). Bendradarbiaudami su ketvirtos klasės mokiniais sukūrė klasės laikraštį ,,Fantastiškasis 24-tukas'. Sukūrė filmuką, kaip sekėsi įgyvendinti  scenarijų. Mokiniai parašė straipsnius apie projektą ir patalpino mokyklos svetainėje. Mokytoja stebėjo darbą, konsultavo.

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

Minčių žemėlapis - popplet.com, laikraščio publikavimas - scribd.com, filmuko kūrimas - VideoPad Video Editor, filmuko publikavimas - youtube.com, svetainės kūrimas - jimdo.com.

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Virtualus mokyklos laikraštis bus kuriamas ir toliau. Planuojame išbandyti naujus virtualius maketavimo įrankius. Mokiniams patinka, kad jie gali suderinti savo pomėgius (domėjimąsi informacinėmis technologijomis) ir lietuvių kalbos žinių tobulinimą. Labai svarbus bendradarbiavimas tarp skirtingo amžiaus mokinių: vyresnieji kantriai moko jaunesnius, pataria jiems.

Mokinių komentarai / Students feedback

Mokiniams patinka, kai gali suderinti darbo su virtualia aplinka įgūdžius ir mokymąsi per įvairių dalykų pamokas. Labai svarbu, kad darbai yra publikuojami virtualioje erdvėje. Taip pat įdomu pamatyti, kaip dirba kiti projekto dalyviai.

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

Projektas suteikia galimybę susipažinti ir išbandyti naujus virtualius įrankius bei aplinkas.

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Kartą per mėnesį leidžiamas mokyklos laikraštis ,,Atspindys", sukurtas ketvirtos klasės laikraštis ,,Šaunusis 24-tukas".

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Laikraščio kūrimas skaitina mokinius domėtis mokyklos gyvenimu, lavina raštingumo įgūdžius, skatina kūrybiškumą, bendradarbiavimą. Darbų publikavimas virtualioje erdvėje teigiamai motyvuoja mokinius.
 
Links
 
  • https://www.youtube.com/watch?v=Mx8chMK7p38