Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
Monologinės kalbos kūrimas (Lithuania)

 Dirbdami grupėmis mes analizavome potemes, kūrėme klausimyną bei rašėme išplėstinį planą.Galutinis viso projekto tikslas - sukurti monologinę kalbą ir ją viešai pristatyti. Praėjusi kalbėjimo įskaita parodė, kad visas pamokų ciklas buvo naudingas - kalbos buvo paruoštos pagal reikalavimus i, sklandžios ir argumentuotos.

Bendra informacija / At a glance

 • Localtion:  Jonava, Lithuania
 • School: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
 • Teacher: Ona Bartušienė / Angelė Buitkienė
 • The subject: Lietuvių ( gimtoji) kalba / Informacinės technologijos
 • Age of students: 14-15
 • Piloted activities:  Skaitmeninių produktų kūrėjai

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

 • Išanalizavę potemės formuluotė, išsiaiškinę pagrindinius aspektus, mokės sudaryti išplėstinį planą, parašys monologinė kalbą ir ją viešai pristatys./
 • Parinkti tinkamus ir kurti nuosavus mokymosi išteklius. Tinkamai parinkti iTEC technologijas ir įrankius.

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Pirmiausia mokiniai buvo suskirstyti į darbo grupes ir burtų keliu kiekviena grupįė išsirinko potemę. Tada analizavo potemės žodžius, brėžė minčių žemėlapį, numatė, kuriuos žmones kalbins ir tam ruošė klausimyną. Kiekviena grupė ėmė interviu ir jį filmavo. Interviu pristatė draugams, komentavo, ką sužinojo pokalbio metu. Kitą pamoką pagal minčių žemėlapį sudarė išplėstinį planą, pagal kurį ruošė monologinė kalbą. Grupės nariai pasiskirstę ruošė kalbos dalis, jas sudėjo į bendrą kalbą ir jas pristatė viešai draugams. Paskutinę pamoką grupės nariai vertino draugų darbą ir įsivertino patys.

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

Skaitmeniniai foto aparatai,  TeamUP, pooplet.com.,  google drive, Movie Maker.

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

 • Mokiniai dirbo grupėse, kalbino žmones,bendravo su jais asmeniškai, filmavo interviu, kūrė filmukus, Mokiniai daug dirbo savarankiškai, tai skatina juos priimti svarbius sprendimus, patiems daryti išvadas. Galima daryti išvadą, kad toks mokymasis skatina savarankiškumą, mokiniai ugdo atsakingumo jausmą./
 • Naudodami skaitmeninius foto aparatus filmavo interviu, Movie Maker montavo filmus. Google svetainėje vedė veiklos užrašus, į diską kėlė visus darbus ir publikavo. Popplet kūrė minčių žemėlapius. TeamUP - suskirstyti grupėmis pristatė atliktus darbus. K

Mokinių komentarai / Students feedback

Tai buvao nauji iššūkiai ir nauja patirtis, Ypač patiko bendrauti su žymiais žmonėmis, fiksuoti jų požiūrį į svarbius dalykus. Sužinojome, kad darbas grupėje nėra tik draugo darbo stebėjimas arba buvimas nuošalyje. Tai ugdė atsakingumą, mokė bendrauti ir bendradarbiauti. Taip mokytis labai patiko, norėtume kuo daugiau tokių iššūkių ir netradicinių mokymosi metodų. Įdomios pamokos tos, kurios vyksta netradicinėje aplinkoje. 

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

Nauji mokymo ir mokymosi metodai, nauji bendravimo įgūdžiai, pažintys su naujais žmpnėmis, naujų programų taikymas mokymosi procese, informacinių technologijų žinių ir gebėjimų gilinimas. Galėjome suvokti, kad informacines technologijas galima naudoti įvairiose srityse ir įvairiose pamokose. Nauji įgūdžiai kuriant ir montuojant filmukus. 

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Darbas grupėmis, komandinis atsakingas darbas, kuris užtikrino gerus rezultatus. Užsibrėžtus uždavinius įgyvendinti padėjo kruopštus darbas, domėjimasis pateiktomis potemėmis, problemų kėlimas ir ieškojimas į jas atsakymų.

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Mokiniai pasiruošė monologinei kalbai, įgijo patirties planuojant ir ruošiant kalbą, įveikė baimės jausmą, pristatant kalbą viešai. Naudinga yra tai, kad paruošta kalba galima buvo naudotis įskaitos metu, o teksto struktūra padės rašant rašinį.

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Sukūrėme filmuką apie tai, kaip ruoštis monologinei kalbai. Filmuke nuosekliai išdėstyta monologinės kalbos ruošimosi etapai, ką reikia daryti, kad ruošimasis būtų sėkmingas. Filmukas yra publikuojamas https://www.youtube.com puslapyje, juo galima naudotis pamokoje, ruošiantis monologinei kalbai.
 
Links
 
 • https://sites.google.com/site/monologineskalbosruosimas/home
 • https://www.youtube.com/watch?v=heGU7a-eNSA
 • https://www.youtube.com/watch?v=3b_pyWeHxZE&feature=youtu.be