Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
Projektas "Pirkimas internetu" pagal scenarijų "Skaitmeninių produktų kūrėjai" (Lithuania)

Mokytojas primena mokiniams elektroninės paslaugos sąvoką. Pateikia projekto temą mokiniams. Supažindina su projekto tikslais ir uždaviniais. Mokiniai supažindinami su pagrindine projekto svetaine, paskirstomi į grupes TeamUp įrankio pagalba. Jie atlieka projekto veiklas ir užduotis, rezultatai talpinami svetainėje.  Galutinis rezultatas sukurtas mokomasis filmukas "Pirkimas internetu". 

Bendra informacija / At a glance

  • Localtion:  Šiauliai, Lithuania
  • School: Šiaulių Dainų progimnazija
  • Teacher: Jolita Kaupienė
  • Age of students: 11-13
  • The subject: Informacijės technoligijos
  • Piloted activities:  Skaitmeninių produktų kūrėjai

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

Pagrindinis tikslas laidų kūrimas skaitmeninės žiniasklaidos priemonėmis pagal ugdymo programą. Pristatymai, diskusijos pamokų metu ir kitos mokyklos veiklos yra fiksuojamos ir įrašomos įvairiomis priemonėmis, o po to redaguojamos ir įkeliamos į internetą.

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Mokytojas primena mokiniams elektroninės paslaugos sąvoką. Pateikia projekto temą mokiniams. Supažindina su projekto tikslais ir uždaviniais. Mokiniai paskirstomi į grupes TeamUp įrankio pagalba. Mokiniai supažindinami su pagrindine projekto svetaine. Jie atlieka projekto veiklas ir užduotis, rezultatai talpinami svetainėje.  Galutinis rezultatas sukurtas mokomasis filmukas "Pirkimas internetu"

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

Smart Board; MS PowerPoint;Popplet.com; Filmuotos mežiagos apdorojimo programos (Movie Maker, youtube.com);TeamUp; Weebly;Kameros, mobilieji telefonai, planšetės

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Manau mokiniams buvo naudinga išmokti dirbti grupėse, ne pamokos metu, už klasės ribų, gerėjo mokinių socialinės kompetencijos. Šis projektas suteikė mokiniams savarankiškumo;  Padėjo ugdyti dalykines kompetencijas naudojant naujas technologijos ir įrankius. Man buvo naujas įrankis SDE, kurį ir ateityje panuoju naudoti. 

Mokinių komentarai / Students feedback

Mokiniams patiko imti interviu. Jiems buvos įdomu išbandyti skaitmenines įrašymo priemones: telefonus, fotoaparatus, kameras.  Jie mielai ėmė interviu iš mokytojų ir draugų.  Įdomu buvo išbandyti įvairias skaitmeninio turinio apdorojimo programas ( jie kirpo, montavo, uždėjo titrus). Mokiniams buvo  naudinga, kad jie neturėjo išmokti tam tikrą programą, bet galėjo naudoti įvairias programas darbo metu.  Tik sukūrę projektą jie pastebėjo su kiek naujų įrankių išmoko dirbti. 

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

IT kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymas pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir debesų kompiuteriją.

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Manau,  kad ir ateityje naudosiu scenarijus pamoku metų  dviejų trijų savaičių projektams įgyvendinti. Jie naudingi siekiant gerinti mokinių  bendrąsias ir dalykines kompetencijas

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Galutinis rezultatas sukurtas mokomasis filmukas "Pirkimas internetu". 

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Naudoti pamokoms SDE
 
Links
 
  • Projekto aprašymas: http://www.itec-sde.net/lt/scenarios/24
  • Sukurti filmukai: http://dainaiitec.weebly.com/filmukai.html
  • Projekto svetainė: http://dainaiitec.weebly.com/
  • Projekto pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=wYAb7lXq34kfeature=youtu.be