Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
Projektas "Stop triukšmui" (Lithuania)

Mokiniai supažindinami su projektu ir galimybėmis, jie pasiskirsto į grupes ir patys planuoja savo veiklas.Dirbdami kartu jie suskuria filmukus, mokomąją medžiagą, plakatus.

Bendra informacija / At a glance

 • Localtion:  Radviliškis, Lithuania
 • School: Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė
 • Teacher: Vilija Skvarnvičienė
 • Age of students: 7-11 metų
 • The subject: Pradinis ugdymas
 • Piloted activities:  Skaitmeninių produktų kūrėjai

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

 Panaudojant IKT kompetencijas ir kūrybiškumą mokyti suprasti triukšmo žalą.

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Skelbiama projekto tema ir tikslas. Sukuriamas mokinių ir mokytojos tinklaraštis su blogger  įrankiu. Jame fiksuojama projekto eiga.  “Team up “ progarama mokiniai suskirstomi į grupes. Kiekviena grupė aptaria ką jie darys. Sukuriame planą naudodami popplet įrankį.

 • 1 grupė piešia plakatus su Smart lenta.
 • 2 grupė kuria filmukus apir triukšmą.
 • 3 grupė ima interviu. 

4 renka medžiagą internete, mokyklos  bibliotekoje, apklausia biologijos mokytoją.Grupės surinktą medžiagą  sudeda į Prezi portalą. Mokiniai pristato surinktą medžiagą kitų klasių mokiniams, kabina plakatus. Ketvirtokai išsako savo mintis, po to jas užrašo prezi progrmoje.

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

Smart board, popplet, TeamUp,Popplet, PowToon, Prezi,Mobilieji telefonai su kamera ir "Dropbox",  Filmuotos mežiagos apdorojimo programos (Movie Maker, youtube.com).

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Mokiniai ne tik mokosi naudoti IT, bet ir bendrauti, dirbti kartu, planuoti savo darbus. Mokiniai išmoko imti interviu, kurti filmus. Tačiau, kadangi dirbo 3 klasės susidūrėme ir su iššūkiais daug darbo teko dirbti po pamokų, reikėjo derinti laiką. Pamokų metu buvo sunku patekti į kabinetą su Smart lenta. Taip mokyti visą laiką nėra techninių galimybių ir laiko, tačiau kartais atlikti tokius projektus labai naudinga,  

Mokinių komentarai / Students feedback

Mokiniams patiko kurti filmukus, piešti su Smart lenta, Ypač patiko kirpti, klijuoti ir montuoti filmą, jie net muziką filmui sukūrė, Mokiniai išmoko dirbti su naujomis IT programomis, išmoko susirasti ir susiteminti medžiagą ir ją pristatyti kitiems. Jie  puikiai įsisavino žinias apie triukšmo žalą, 

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

Pradinių klasių mokiniai pamokse mažai dirba su skaitmeninėmis tecnologijomis , todėl jiems čia viskas buvo nauja ir įdomu.

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Mokiniai mėgsta dirbti bendradarbiaujant, jiems norisi išbandyti naujas technologijas, patiems planuoti, kurti ir pristatyti savo darbus.

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Pagerėjo mokinių įgūdžiai dirbnt su skaitmeninėm technologijom, sustiprėjo mokymosi motyvacija.

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Leisti mokiniams kurti patiems ir jie maloniai jus nustebins.
 
Links
 

Darbai

 • http://stoptriuksmui.weebly.com/mokomoji-med382iaga.html
 • http://stoptriuksmui.weebly.com/plakatai.html
 • http://stoptriuksmui.weebly.com/filmukai.html
 • http://stoptriuksmui.weebly.com/interviu.html

Projekto pristatymo filmas

 • LT - https://www.youtube.com/watch?v=G5w5e6jx2iY
 • EN - https://www.youtube.com/watch?v=BKSShsFy21Q