Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
"Šiauliai Rasa progymnasium and our Environment" (Lithuania)

Projekto scenarijus ,,Mūsų mokykla - mūsų aplinka", tema ,,Šiauliai Rasa Progymnasium and our Environment". Mokiniai buvo paskirstyti grupėmis:1. Naudojant skaidrių pateikčių programinę įrangą ,,Microsoft Power Point" sukurti pristatymai; 2. Sudaryta anketa lietuvių, anglų kalbomis; 3. Atlikta apklausa (100respondentų); 4. Išanalizuoti apklausos duomenys ir pateikti diagramose; 5. Sukurtas filmukas.  

Bendra informacija / At a glance

  • Localtion:  Šiauliai, Lithuania
  • School: Šiaulių Dainų progimnazija
  • Teacher: Elvita
  • Age of students: 14
  • The subject: Anglų kalba
  • Piloted activities:  ,,Mūsų mokykla-mūsų aplinka"

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

  • 1. Gilinti žinias, tema ,,Mūsų mokykla - mūsų aplinka".
  • 2. Stiprinti IKT naudojimo įgūdžius.
  • 3. Kūrybiškumo bei gebėjimo dirbti grupėse ugdymas.

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Pirmiausia aptarėme su 8a, b klasių mokiniais scenarijų ,,Mūsų mokykla-mūsų aplinka". Suplanavome veiklas, mokiniai pasiskirstė grupėmis. Pirmoji surinko medžiagą pasirinkta tema, naudodami IKT pristatė mokiniams. Antroji grupė sudarė klausimyną lietuvių kalba, trečioji grupė vertė į anglų kalbą, ketvirtoji vykdė apklausą (100 respondentų apklausta), penktoji grupė surinktus duomenis išanalizavo, kita grupė pateikė duomenis diagramose, juos pristatė mokiniams, kita grupė parengė reportažą. Paskutinis projekto vykdymo etapas - filmo kūrimas.

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

Dokumentų ir tekstų kūrimo ir apdorojimo programa ,,Microsoft Word", skaidrių pateikčių programinė įranga ,,Microsoft Power Point", paieškos sistema Google, skaitmeninis fotoaparatas, video kamera, video kūrimo programa ,,Sony Vegas", internetinė svetainė YouTube.

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Projektas labai naudingas mokiniams, suteikė galimybę išbandyti naujas veiklas, pritaikyti gebėjimus įvairiose srityse. Mokiniams labai patiko, daug naujovių, aišku, daug ir darbo. Tokių projektų labai reikia mokykloje, gal norėtųsi vykdyti ilgesnį laiką.

Mokinių komentarai / Students feedback

Projektas mums buvo labai naudingas, įdomu buvo vykdyti apklausą, surinktus duomenis analizuoti. Išbandėme įvairias veiklas. Labai patiko pažiūrėti mūsų pačių sukurtą filmuką.

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

Ugdymo procese šiuo metu labai populiarus dalykas - IKT, sparčiai viskas keičiasi, pamokos nebegalime įsivaizduoti be IKT. Mokiniams patinka naujovės, jų pritaikymas, išbandymas. 

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Manau, kad kūrybiška veikla, darbas grupėse, IKT pritaikymas - tai pagrindiniai sėkmės faktoriai.

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Projekto vykdymas suteikė galimybę geriau pažinti mokinius, jų gebėjimus, atsakomybę.

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Manau, kad dalyvavimas projekte yra naudingas tiek mokytojams, tiek mokiniams. Norėčiau pakviesti daugiau mokytojų, įvairesnių dalykų, kad dalyvautų. Tikrai veikla labai įdomi, mokiniai kupini idėjų, jas labai nori įgyvendinti praktiškai. Mums visiems buvo viskas nauja, nes įsijungėme tik penktajame etape. 
 
Links
 
  • https://www.youtube.com/watch?v=BASOBBdSLsAfeature=youtu.be