Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
"Toy Zoo" pliušinių žaislų zoologijos sodo bei reportažo apie jį kūrimas pagal scenarijų "Skaitmeninių produktų kūrėjai" (Lithuania)

Sausio-kovo mėn. 4d klasės mokiniai vykdė tarpdalykinį projektą "Pliušinų žaislų zoologijos sodas - Toy Zoo". Projektas sukurtas pagal iTEC 5-ojo etapo scenarijų "Skaitmeninių produktų kūrėjai". Naudodamiesi kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais (fotoaparatais, kameromis) mokiniai kūrė pristatymus apie gyvūnus, rengė informacines lenteles, rinko žaislus ir mokyklos koridoriuje įrengė pliušinių žaislų zoologijos sodą. Norėdami pritraukti kuo daugiau lankytojų pagal bendrai sukurtą scenarijų nufilmavo reportažą apie zoologijos sodą.

Bendra informacija / At a glance

  • Localtion:  Vilnius, Lithuania
  • School: Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
  • Teacher: Margarita Juzėnienė
  • Age of students: 10 metų
  • The subject: Anglų kalba
  • Piloted activities:  Skaitmeninių produktų kūrėjai

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

Mokiniai naudodamiesi savo patirtimi, enciklopedijomis bei virtualiais žinynais paruoš pristatymus apie pasirinktus gyvūnus; remdamiesi savo pranešimais paruoš angliškas faktų lenteles apie savo gyvūną; naudodamiesi kompiuteriais paruoš skelbimus mokyklos bendruomenei apie mokykloje organizuojamą zoologijos sodą. Projekto pabaigoje paruoš reportažą apie savo įrengtą zoologijos sodą ir jo organizavimą.

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Įžanginėje pamokoje mokytojas pristato straipsnius apie pliušinių žaislų zoologijos sodą, pasiūlo sukurti tokį sodą mokykloje . Mokiniai juos perskaito, pasidalina mintimis. Per pamoką vaikai supažindinami su Popplet.com, pabando interaktyvioje lentoje sukurti minčių debesį "Zoo sodas“. Kitai pamokai mokiniai ieško daugiau informacijos, ją surašo linoit.com aplinkoje. Išnagrinėję surinktą informaciją mokiniai užpildo apskritimo minčių žemėlapį, per pamoką susikuria elektroninius paštus. Mokytojas parašo laišką, kuriame informuoja apie jimdo.com puslapyje projektui sukurtą aplinką. Šioje aplinkoje viso projekto metu rašomos žinutės apie užduotis, keliamos nuorodos ir kt. Vaikai pasiskirsto gyvūnus ir renka apie juos informaciją, tada paruošia gyvūnų aprašymus lietuvių kalba, juos naudoja angliškoms faktų lentelėms kurti (MS Word). Kitas žingsnis - gyvūno pristatymas klasės draugams. Po pristatymo prasideda paruošiamieji darbai: vaikai atneša reikiamus pliušinius žaislus, sudaro trūkstamų gyvūnų sąrašą, juo remiantis ruošia skelbimus mokyklos bendruomenei (MS PowerPoint). Surinkus visą inventorių, peržiūrėjus seniau darytus minčių žemėlapius, prasideda zoologijos sodo statyba. Kai darbas baigtas mokiniai grupėse parašo scenarijus reportažui. Iš visų idėjų paruošiamas galutinis variantas, išrenkamas "žurnalistas", aptariama filmavimo vieta, rekvizitai. Vaikai kelias dienas repetuoja, koreguoja filmukus. Galutinį variantą maketuoja mokytojas, jis paruošia demonstraciją apie visą projekto eigą (remiamasi pamokų metu filmuota ir fotografuota bei vaikų atsiųsta medžiaga). Projekto baigiamoji dalis - filmo peržiūra, vaišės, minčių debesies "ToyZoo projektas" kūrimas.

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

Symbaloo.com, Popplet.com, Linoit.com, Jimdo.com, ClassDojo.com, FastStone Capture, Ezvid, MS Office (word, powerpoint, picture manager), Windows Live Movie Maker, Skype, el.paštas, mobilieji telefonai su fotokameromis, kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, projektorius, interaktyvi lenta SMART.

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Mokiniai jautėsi laisviau, kai žinojo, kad kilus klausimui bet kada gali parašyti mokytojai laiškelį arba susisiekti su klasės draugu skype, el.paštu ar tiesiog parašyti sms'ą pamokos metu, jiems tikrai įdomiau buvo mokytis netradicinėse aplinkose (koridoriuje, informaciniame centre, bibliotekoje, kompiuterių klasėje, jimdo ir linoit sukurtose aplinkose). Mokytojui tikras iššūkis sužiūrėti, kad per pamoką visi mokiniai naudotųsi telefonais, planšetiniais kompiuteriais, internetu tik mokomaisiais tikslais, kitą vertus per pamokas mokytojas turi daugiau laisvo laiko, kurį gali skirti asmeninėms mokinių konsultacijoms pagal poreikį, kadangi, pagal iš anksto aptartas idėjas, visą darbą vaikai atlieka patys.

Mokinių komentarai / Students feedback

Įdomu, neįprasta. Kiekvienas užsiima skirtinga veikla tam, kad pasiekti bendrų rezultatų. Mokytojams nelengva viską išaiškinti ir pakartoti daug kartų. Projekto metu išmokome kantrybės, bendradarbiavimo, palaikymo ir skatinimo, ypač, kai reikėdavo grupėse paruošti atsiskaitymą ir kam nors, kas nors nesigaudavo, o mokytoja neleisdavo padaryti už jį. Tekdavo aiškinti šimtą kartų tą patį per tą patį, ieškoti pavyzdžių, rodyti patiems. Norėtume taip dirbti visada, su kiekviena nauja tema galima sugalvoti po panašų projektą.

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

Mūsų mokykloje didžiausia naujovė mokiniams - darbas informaciniame centre, nes jame gali lankytis tik mokiniai nuo 5 klasės bei leidimai naudotis mobiliaisiai telefonais, planšetiniais kompiuteriais per pamokas.

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Labiausiai padėjo tėvelių bendradarbiavimas: jie pasirašė leidimus filmavimui bei vaikų fotografavimui, jie primindavo vaikams pasitikrinti jimdo.com aplinką ir paieškoti naujų nurodymų, jie padėdavo vaikams susitvarkyti su užduotimis, kurioms buvo reikalingas kompiuteris, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. Išankstinis mokytojo pasiruošimas (grupių sukūrimas jimdo.com ir linoit.com aplinkose) sutaupė daug laiko.

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Rezultatas tiesiogiai priklauso nuo mokinių pareigingumo ir bendradarbiavimo. Prie projekto prisidėjo visi mokiniai, tačiau tik dalis laiku įvykdė visas užduotis. Dabar galime džiaugtis savo zoologijos sodu, reportažu apie jį. Mokyklos žurnalistų klubas žadėjo išspausdinti straipsnį apie projektą balandžio mėn. laikraštyj

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Reikia labai gerai apsvarstyti, kiek gali/moka vaikai, rasti mokykloje vietas, kuriose vaikai galėtų atlikti užduotis, jei neturi namuose kompiuterio, interneto. Dalykininkams dirbantiems su pradinukais siūlau pirmiausiai visą planuojamą vieklą aptarti su klasės mokytoja ir iki smulkmenų išsiklausinėti pas juos pačius, tėvus ir klasės mokytoją apie gebėjimus dirbti kompiuteriu.
 
Links

  • Vaikų reportažas: https://www.youtube.com/watch?v=X1QWh9ZtS7c
  • Projekto eiga: https://www.youtube.com/watch?v=2BChacTB658