Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
"Vandens...Vandens? Vandens!" (Lituania)

Mokiniai, naudodami išmaniuosius telefonus ir filmavimo kamerą, išmoko kurti filmukus ir daugiau sužinojo apie vandenį.

Bendra informacija / At a glance

  • Localtion:  Vilnius, Lithuania
  • School: Vilniaus "Ryto" vidurinė mokykla
  • Teacher: Virginija Karužienė
  • Age of students: 3 klasė
  • The subject: pradinis ugdymas
  • Piloted activities:  Skaitmeninių produktų kūrėjai

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

Mokiniai gilino žinias apie vandenį: atliko įvairius eksperimentus, tyrė vandens savybes, domėjosi, kaip vanduo pasiekia namus. Atliekama veiklą fiksavo įvairiais skaimeniniais įrenginiais: filmavimo kamera, išmaniaisiais telefonais, fotoaparatais.

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Projekto tema pasirinkta atsižvelgiant į mokomuosius dalykus. Tariantis su mokiniais diskutuota, ką konkrečiai reikėtų sužinoti. Tuo tikslu buvo sukurtas bendras minčių - pasiūlymų žemėlapis, išskirti keli esminiai aspektai.Vėliau mokiniai team up įrankio pagalba susiskirstė grupėmis. Vaikai ieškojo informacijoa apie vandenį ir kūrė plakatus (glogster). Žinias pritaikė ir darbus planavo kurdami minčių žemėlapius (popplet). Tuo pat metu lankėsi įvairiose mokyklos erdvėse ir filmavo vandenį. Vėliau filmukus jungė, montavo su Movie maker programa. Pradžioje ketinome naudoti Magisto programą, bet iškilo sunkumų. Gerai pavyko sukurti tik filmukus iš nuotraukų. Vėliau savo sukurtus filmukus vaikai pristatė savo klasės draugams. Ateityje planuojama projekto sklaida ir kitoms klasėms. Vaikų atilikti darbai paskelbti svetainėje http://vanduo.jimdo.com/

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

Teamup, popplet, magisto, edu.glogster, jimdo

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Mokiniai, dirbdami su IKT įrankiais, labiau susidomi ir įsitraukia į veiklą. Droviems vaikams lengviau sekasi susikaupti ir išreikšti savo mintis.

Mokinių komentarai / Students feedback

Mokiniams labai patiko mokytis naudojant IKT įrankius. 

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

Mokiniai išmoko fiksuoti ir atrinkti svarbiausius momentus, montuoti filmukus Magisto ir Movie maker programomis.

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Projekto metu mokiniai dirbo grupėmis, daug bendravo, dalijosi įspūdžiais ir tai juos vienijo.

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Sukurtas projekto puslapis- mokymosi aplinka, kuriame patalpinti mokinių sukurti darbai.

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Dažnai mokytojai nedrįsta naudoti IKT priemonių argumentuodami tuo, kad nemoka. Siūlyčiau nebijoti eksperimentuoti ir drąsiai imtis visokių naujovių :)
 
Links
 
  • Projekto filmas: https://www.youtube.com/watch?v=g5s70MeOrUk 
  • Projekto svetainė: http://vanduo.jimdo.com/