Language Language
 
Teacher stories Teacher stories
Blogs »
Žymiausi Lietuvos valstybės vadovai (Lithuania)

Pagrindinis tikslas - skaitmeninės laidos kūrimas. Naudodami „iPad“ įrenginį, kartu su mokytoju, mokiniai  sukurs vaizdo įrašą- laidą ir įkels jį į „YouTube

Bendra informacija / At a glance

 • Localtion:  Klaipėda, Lithuania
 • School: Simono Dacho progimnazija
 • Teacher: Edita Teslenko
 • Age of students: 10-11
 • The subject: pradinis ugdymas
 • Piloted activities:  Skaitmeninių produktų kūrėjai

Pamokos tikslai/uždaviniai / Lesson objectives  

Pagrindinis tikslas - skaitmeninės laidos kūrimas. Naudodami „iPad“ įrenginį, kartu su mokytoju, mokiniai  sukurs vaizdo įrašą- laidą ir įkels jį į „YouTube

Pasakojimas apie mokymą ir mokymąsi  / A "walk-through" of the lesson

Projekto veiklos:

 • ĮSIVAIZDUOK: Pristatoma mokymosi veikla  mokiniams. Aiškinama mokiniams, kaip jiems gauti tai, ko reikia norint atlikti užduotį. Nurodoma, ką tiksliai jiems reikės padaryti, kad prieitų prie išteklių, ir kur jie galės įkelti laidai paruoštus klausimus.
 • IŠTIRK: Mokiniai renka informaciją susijusią su laidos tema ir paruoštais klausimais. Informaciją įkelia į http://prezi.com/
 • PLANUOK: Naudodami http://popplet.com/ įrankį mokiniai kartu su mokytoju sudaro veiksmų planą. Pasiskirsto komandomis, naudodami  „TeamUp įrankį.
 • KURK: Mokiniai, naudodami,, iPad‘‘ įrenginį, filmuoja interviu su pasirinktais mokiniais ir ekspertais (mokytojais).
 • KLAUSK: Mokiniai aptaria projektą ir tariasi su mokytojais, bendradarbiauja su išorės ekspertais.
 • PARODYK: Parodomas projektas ( sukurta laida) mokyklos bendruomenei. Sužinome, kas  buvo gerai atlikta ir ką  moksleiviams reikia tobulinti.. 
 • BENDRADARBIAUK: Sukurtos laidos publikavimas internete;  tinklaraščių rašymas
 

Naudotos projekto „iTEC“ technologijos ir kiti ištekliai/įrankiai / Technologies used

TeamUp“; „Popplet“; „iTEC Widget Store“. ,,prezi.com“, ,,blogsot.com“

Mokytojo komentarai  / Teacher feedback

Mokytojas gali pats planuoti ir  pasirinkti įvairias veiklas. Bendradarbiauti su mokiniai naudodamas įvairius IKT įrenginius. Nauja – tai skaitmeninės laidos kūrimo idėja. Įdomu, bet reikėjo gerai apgalvoti savo ir mokinių veiklas. Sunkiausia - išmokyti mokinius formuoti konkrečius ir tinkamus klausimus

Mokinių komentarai / Students feedback

Mokiniai mokėsi formuluoti klausimus, naudotis „Popplet“; ,,prezi.com“ įrankiais. Labai patiko bendradarbiauti su išorės ekspertais, vyresnių klasių mokytojais.

Svarbiausios naujovės / Key innovations identified

5 etape - didelės išteklių pasirinkimo ir pritaikymo galimybės. Mokytojas pats gali pasirinkti projekto vykdymo scenarijų.

Sėkmės faktoriai, leidžiantys įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, arba geroji patirtis / Success factors

Sėkmės faktorius – aiškūs tikslai ir tinkamai parinktos bei suplanuotos veiklos.

Sėkmingi rezultatai / Successful outcomes

Sukurtos dvi skaitmeninės laidos: I dalis Žymiausi Lietuvos valstybės vadovai. Kunigaikščiai. II dalis Žymiausi Lietuvos valstybės vadovai. Prezidentai. Parengtas iTEC projekto pristatymas.

Patarimai kitiems mokytojams / Tips and advice to other teachers

Nebijoti naujovių ir labiau pasitikėti mokiniais ir savimi.
 
Links

 • http://youtu.be/fylNDm0w9R0